کد خبر: 19
تعداد بازدید: 7989
تاریخ انتشار: 1395/03/20

 

 

   

تقویم آموزشی نیمسال سوم سال تحصيلي
97-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی

شروع انتخاب واحد

16/04/96 لغایت 21/04/96

شروع كلاسها

23/04/96

پايان كلاسها

01/6/97

شروع امتحانات

3/6/97 لغایت 7/6/97

 

      

 

 

 

.