کد خبر: 19
تعداد بازدید: 6501
تاریخ انتشار: 1395/03/20

.

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصيلي
97-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی

 

 
شروع انتخاب واحد    8/11/96 لغایت 12/11/96       
حذف و اضافه     28/11/96 لغایت03/12/96       
شروع كلاسها     14/11/96       
پايان كلاسها     24/3/97       
شروع امتحانات     27/3/97 لغایت 7/4/97    

 

.