کد خبر: 25
تعداد بازدید: 1566
تاریخ انتشار: 1394/09/29
ا

 دانشجویان جهت اتصال به کانال تلگرام دانشگاه ازاد اسلامی واحد ممسنی اینجا کلیک نمایید.

برگزاری کارگاه اموزشی ساخت نیروگاههای خورشیدی و PLC در واحد نوراباد ممسنی