کد خبر: 26
تعداد بازدید: 4888
تاریخ انتشار: 1395/05/04

دستگاه مکانیکی – الکترونیکی برداشت میوه مجهز به دوربین» عنوان دستگاهی است که توسط اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی ساخته شده و به ثبت رسیده است. مخترعان این دستگاه آقایان احسان رحمانی و سید مهدی حسینی اساتید گروههای برق و مکانیک در توصیف ویژگیهای این دستگاه گفتند: میوه چین مجهز به دوربین چند منظوره شامل بخش های مکانیکی و الکترونیکی با قابلیت تغییر طول، قیچی و مکانیزم انتقال نیرو است. بخش الکترونیکی شامل دوربین و یک صفحه نمایش دهنده و برد مدار می باشد. مخترعان در مورد مزایای اختراع ابداعی نسبت به اختراعات پیشین این موارد را بیان کردند: جلوگیری از آسیب رساندن به میوه و شاخه های درخت، طولانی تر شدن مدت انبارداری میوه، برداشت میوه هایی مانند گردو، مرکبات و خرما که در ارتفاع بالای درخت قرار دارند، سبک و قابل حمل بودن دستگاه به وسیله یک نفر، قیمت مناسب دستگاه و انجام اعمال هرس، گرده افشانی و برداشت خرما از درختان نخل.
دستگاه یاد شده در اداره کل مالکیت صنعتی ایران به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی و مخترعان تایید و به ثبت رسیده است
.