کد خبر: 8
تعداد بازدید: 8902
تاریخ انتشار: 1395/05/04

 

با توجه به تعطیلی دانشگاه مهلت تحویل اسناد مناقصه و مزایده تا تاریخ 96/5/31 می باشد

دانشگاه نورآباد ممسنی