کد خبر: 8
تعداد بازدید: 11240
تاریخ انتشار: 1395/05/04

شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی با حضور نصیری مدیر کل فرهنگی و اجتماعی  دانشگاه .اخگر معانت دانشجویی و فرهنگی  دانشگاه ازاد شیراز.دکتر شمس الدینی رییس دانشگاه ازاد اسلامی ممسنی و اعضای شورای فرهنگی و بسیج دانشجویی  برگزار گردید..
در ابتدای نشست.دکتر شمس الدینی گفت.شورای فرهنگی دانشگاه به منظور هماهنگ شدن برنامه های فرهنگی دانشگاه با چارچوب سیاستها و ضوابط مصوب با توجه به حدود و اختیارات  و همکاری صمیمانه ریاست دانشگاه در جهت تحقق ارزشهای اخلاقی و فرهنگی اسلام در شئون مختلف تشکیل میشود..وی افزود دانشگاه ازاد ممسنی نیز از ابتدا تا کنون با همکاری ریاست و تیم فرهنگی دانشگاه همواره در جهت تحقق آرمانهای اسلامی و معنوی فعالیت داشته و با اعضای بسیج دانشجویی همکاری کامل داشته است‌.
در ادامه حجت الاسلام حاج سید رضا شمس الدینی رییس دفتر فرهنگ اسلامی و مسول اقامه نماز دانشگاه گفت..شورای فرهنگی دانشگاه  مرجع تصمیم گیری در مورد مسایل مختلف فرهنگی دانشگاه میباشد و برنامه ریزی  در جهت هماهنگی و انسجام بخشی به اولویتها و فعالیتهای فرهنگی و اسلامی در دانشگاه همواره خط مشی این شورا بوده است.
وی افزود .از سلسله فعالیتهای این دفتر تاکنون میتوان به برنامه ریزی جامع به منظور انجام فعالیتهای فرهنگی و پیوند فعال و گسترش مناسبات دانشگاه در حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی انقلابی و مردمی  اشاره کرد..وی خاطرنشان کردتصویب و اعطای مجوزبه برنامه های فرهنگی تبلیغی در چارچوبهای مصوب و تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان .اساتید و کارکنان در فعالیتهای فرهنگی و ارائه گزارش کامل فرهنگی در پایان هر ترم و نتایج و ارزیابی انهابه استان و سازمان مرکزی از فعالیتهای دفتر فرهنگ اسلامی میباشد..
در ادامه این نشست .نصیری  مدیر کل فرهنگی دانشگاه .ضمن تشکر از هیات رییسه دانشگاه  ازاد ممسنی در خصوص برگزاری این نشست و انجام فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه گفت..برگزاری سلسله جلسات شورای فرهنگی دانشگاه به مدت هر دو هفته یکباردر سطح دانشگاه.استفاده از توانمندیهای تشکلهایی چون بسیج دانشجویی  در دانشگاه و تقویت آن.ایجاد تمهیدات لازم برای دفن شهدای گمنام  در دانشگاه ازاد اسلامی ممسنی و برخورداری از فضایل حسنه ان در جهت تقویت و تثبیت و ایجاد بستر معنویات در دانشگاه و بین دانشجویان از مهمترین اقدامات و فعالیتهایی است که باید سرلوحه فعالیتهای اعضای شورای فرهنگی در دانشگاهها باشد .وی در پایان به اتفاق ریاست و رییس دفتر فرهنگ اسلامی و اعضای شورای فرهنگی از نمازخانه دانشگاه .دفتر فرهنگ اسلامی و بسیج دانشجویی و فضاهای اموزشی و فرهنگی دانشگاه بازدید نمودند..

دانشگاه نورآباد ممسنی