تعداد بازدید: 2811    تاریخ انتشار: 1396/06/15   

مدارک لازم جهت ثبت نام

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کاردانی پیوسته  :

 • 1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات (2 سری)
 • 2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (2 سری)
 • 3- عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4- مدارک اصل یا موقت سه سال شاخه کارو دانش یا فنی و حرفه ای یا دیپلم نظام قدیم هنرستان و کپی آن  (2 سری)

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته :

 • 1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات ( 2 سری)
 • 2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (2 سری)
 • 3- عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4- مدارک اصل یا موقت دوره پیش دانشگاهی و 2 سری کپی ( اصل مدرک دیپلم نظام قدیم 2 سری - کپی مخصوص دانشجویان نظام قدیم)

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کارشناسی ناپیوسته :

 • 1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات (2 سری)
 • 2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (2سری)
 • 3- عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4- مدرک اصل دانشنامه یا موقت دوره کاردانی و کپی آن  (2 سری)
 • 5- اصل ریز نمرات تایید شده دوره کاردانی
 • 6- گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی مقطع کاردانی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ورودیهای جدید مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته :

 • 1- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات (2 سری)
 • 2- اصل کارت ملی و کپی پشت و رو (2 سری)
 • 3- عکس 4 * 3 (6 قطعه) - برای پسران مشمول جمعا 12 قطعه عکس 4*3 لازم است
 • 4- مدرک اصل دانشنامه یا موقت دوره کارشناسی و کپی آن (2 سری)
 • 5- اصل ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی
 • 6- گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کارشناسی

مدارک مورد نیاز بخش نظام وظيفه برای ثبت نام ورودیهای جدید (مخصوص برادران) :

 • 1-مشمولين : اصل برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت و کپی مدرک پایه یک سری
 • 2-غير مشمولين : کپی کارت معافيت يا کارت پايان خدمت

 

دانشجویان ورودی جدید