تعداد بازدید: 1223    تاریخ انتشار: 1394/06/24   
واحد ها و مراکز دانشگاهی منطقه یک

واحد آباده
واحد ارسنجان
واحد اقلید
واحد استهبان
واحد بیضا
واحد جهرم
واحد داراب
واحد سپیدان
واحد شیراز
واحد فیروزآباد
واحد فسا
واحد کازرون
واحد لارستان
واحد لامرد
واحد مرودشت
واحد نی ریز
واحد زاهد شهر
واحد زرقان
واحد زرین دشت
واحد سروستان
واحد صفا شهر
واحد ممسنی
واحد علوم و تحقیقات فارس
واحد داریون
مرکز اوز
مرکز قیروکارزین
مرکز آباده طشک
مرکز کوار
مرکز خنج
مرکز میمند
مرکز بوانات
مرکز بیرم
مرکز فراشبند
مرکزقادرآباد
مرکز پاسارگاد
مرکز گراش
مرکز سده
مرکز ششده و قره بلاغ
مرکز خرامه
مرکز علامرودشت
مرکز خفر
مرکز مهر
آموزشکده فنی و حرفه ای سما شیراز

واحد ها و مراکز دانشگاهی منطقه سه

واحد آیت ا... آملی
واحد آمل
واحد بهشهر
واحد تنکابن
واحد جویبار
واحد چالوس
واحد رامسر
واحد ساری
واحد سواد کوه
واحد قائمشهر
واحد نکا
واحد نور
واحد نوشهر
مرکز شیرگاه
مرکز گلوگاه
مرکز محمود آباد
علوم تحقیقات شعبه مازندران

وب سایت دانشگاههای ازاد اسلامی