تعداد بازدید: 2390    تاریخ انتشار: 1394/06/30   

درباره شهر نورآباد ممسنی

شهرستان ممسنی در غرب شیراز قرار گرفته و آب و هوای آن در شمال نسبتاً سرد و در جنوب گرم است. طوایف فارسی باستان به رهبری خاندان هخامنش در پایان مهاجرت طولانی خود از آسیای میانه در هزاره اول پیش از میلاد در ناحیه آنزان کشور ایلام که شامل ممسنی کنونی بود مستقر شدند. پس از سقوط امپراطوری هخامنشیان بوسیله اسکندر مقدونی، سلوکیان جانشینان اسکندر بر ایران حاکم شدند.دولت سلوکیان در سال 250 پیش از میلاد توسط پارت ها یا اشکانیان از بین رفت.ممسنی ها بخشی از قوم پارت بودند که تحت رهبری خاندان سورن در استان فارس مستقر شدند.در دوره ساسانیان ممسنی بخشی از کوره شاپور بود و مهمترین شهر آن کازرون و نوبندگان بود.سرزمین ممسنی چندین قرن به دلیل سکونت قوم شول «شولستان» نام داشت.از اواخر صفویه به بعد ممسنی به تدریج در منابع جایگزین شولستان گردید. ممسنی های استان فارس به زبان لری سخن می گویندو دارای چهار طایفه رستم، جاوید، بکش و دشمن‌زیاری می باشند.

 

فرهنگ

ممسنی متشکل از چهار طایفه دشمن‌زیاری، رستم، جاوید، بکش با فرهنگ طایفه‌ای و عشیره‌ای اعتقادات عمیق مذهبی و دینی توام با آداب و رسوم و سنن نیک چند هزار ساله از ویژگی‌های اساسی این فرهنگ است. روحیه غالب در این شهرستان عبارتند از سلحشوری، مهمان‌نوازی، شجاعت و دلیری توام با صفا و صمیمیت روستایی با عرف و عادتهای جمعی و سنتی دارای یک حوزه علمیه با ۷۹ نفر طلبه که از این تعداد ۳۰نفر پسر و ۴۹ نفر دختر بوده و دارای سه مرکز آموزش عالی (دانشگاه پیام نور- دانشگاه آزاد و آموزشکده فنی) و یک کتابخانه عمومی و ۱۳۵ مسجد و ۳ حسینیه و دارای انجمن‌های فرهنگی و هنری من جمله انجمن شعر و ادب، نقاشی، خوشنویسی، نمایش و موسیقی می‌باشد

 

آداب و رسوم

مردم شهرستان ممسنی همچون سایر مناطق از دیرباز سنن فرهنگی خویش را از گذشتگان به ارث برده و این سنن و آداب و رسوم از بدو تاکنون در شهرستان ممسنی رایج و مردمان این شهرستان به آن پای بند و در اجرای آن راغب و خصایصی از جمله مهمان‌نوازی- شجاعت- صله‌ارحام- از خودگذشتگی- صداقت در گفتار و کردار- دین‌باوری-تعصبات ناموسی-تعصبات مذهبی- تعصبات قومی و طایفه‌ای و رسومات و جشن‌های شادمانه (عروسی و عزاداری) و غیره از مختصات بارز فرهنگ این شهرستان می‌باشد

شهر نورآباد