تعداد بازدید: 2077    تاریخ انتشار: 1394/09/09   

ریاست دانشگاه : دکتر اسماعیل شمس الدینی مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی اقتصاد

معرفی                                              اهداف و برنامه ها                                                            کارنامه فعالیت


معاونت آموزشی : دکتر علیرضا عباسی - مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی برق

معرفی                                              اهداف و برنامه ها                                                             کارنامه فعالیت


حراست دانشگاه: سید عبدالعظیم موسوی - مدرک تحصیلی: لیسانس

معرفی                                              اهداف و برنامه ها                                                             کارنامه فعالیت


مسئول دفترفرهنگ اسلامی دانشگاه: حاج سیررضا شمس الدینی - مدرک تحصیلی: لیسانس

معرفی                                              اهداف و برنامه ها                                                             کارنامه فعالیت

 

ساختار اداری واحد ممسنی