تعداد بازدید: 2963    تاریخ انتشار: 1396/09/12   

فرمها و آئین نامه های اساتید

فرم پژوهشگر برتر واحد

 • فرمهای متقاضیان همکاری بصورت هیات علمی :
  • فرم درخواست عضویت در صندوق تامین هزینه مازاد درمان

     وام خرید مسکن به اعضای هیات علمی

   فرم متقاضیان بورس 
  •  
 • فرم های متقاضیان همکاری بصورت حق التدریس
 •  

  فرم شماره یک اساتید حق التدریس 

  فرم اکسل اطلاعات اساتید
  :
 • فرم ها و مدارک مورد نیاز برای ارتقاء اعضای هیات علمی                  
 • آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی                
 •  آیین نامه تعیین تشویق ورکورداعضای هیات علمی                    :
  • آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی :
  • روند ارتقای مرتبه هیات علمی :
  • جداول جدید ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی -
  • جداول قدیم ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی -
 • فرمها و مدارک مورد نيازبراي تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي :
  • شرایط تبدیل وضعیت
  • بخشنامه شماره یک
  • بخشنامه شماره دو
  • فرمهای تبدیل وضعیت -
 • فرم ها و مدارک مورد نیاز برای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی :
  • تمام وقت :
   1. 1- فرمهای ترفیع :

    1. بخشنامه جدید ترفیع
    1. فرم درخواست ترفیع سالیانه
    1. ارزیابی کارهای پژوهشی
   1. 2- ارائه کلیه کتب و مقالات علمی و پژوهشی

   2. نیمه وقت :
   • ارائه آخرین حکم استخدامی بصورت تمام وقت در سایر دانشگاه ها و موسسات عالی
 • سایر موارد :
  • کانون زنان فرهیخته
  • پرسشنامه سفرهای خارجی اساتید
  • فرم استعدادیابی اساتید
  •  
  •  
 • بخش نامه ها :
  • شماره تماس اسکان واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی
 • در صورت عدم مشاهده صحیح محتویات فایلهای فوق، فونت های زیر را دریافت و نصب نمائید.
فرم های اساتید