تعداد بازدید: 16063    تاریخ انتشار: 1394/07/18   

ارتباط با ما

 

شماره تماس های (داخلی)

آدرس پست الکترونیک

حوزه

Pres@mamsaniiau.ac.ir

رياست

Research@mamasaniiau.ac.ir

معاونت پژوهشی

Finan@mamasaniiau.ac.ir

معاونت اداری و مالی

Education@mamasaniiau.ac.ir

معاونت آموزشی

Const@mamasaniiau.ac.ir

معاونت عمرانی

Info@mamasaniiau.ac.ir

معاونت دانشجویی

herasat@mamasaniiau.ac.ir

حراست

Ict@mamasaniiau.ac.ir

فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

کارگاه ها و آزمایشگاه های برق

   

سایت کامپیوتر(کارگاههای کامپیوتر و کافی نت)

 
 
 

 

دانشگاه ازاد واحد ممسنی:

   آدرس : فارس – شهرستان نوراباد ممسنی –(اشکان) بلوار ولیعصر – دانشگاه ازاد اسلامی واحد نوراباد ممسنی 
                     تلفــــن :50 -07142532945  دورنگار : 07142532301     صندوق پستی : 181-73515

 
 
 

                                            جهت ارتباط با مسئولین دانشگاه اینجا را کلیک کنید.

 

ادرس