تعداد بازدید: 2503    تاریخ انتشار: 1394/08/13   

معاونت پژوهش و فناوری به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقیقات علمی و اجرایی واحد با ترسیم چشم انداز پژوهشی ، طرح برنامه و بودجه ، ارتباط با صنعت ، انتشارات و کتاب و نشریات ، برگزاری هم اندیشی ها، سخنرانی های علمی ، تاسیس و تجهیز کتابخانه،
آزمایشگاه ها و کارگاهها  و مکانیزه کردن بخشهای مختلف دانشگاه با سسیستم های رایانه ای را مدنظر دارد.

برگزاری                              سمینارهای نیم روزه

عنوان : انرژی های نو                     سخنران: دکتر سیروس محمدی

عنوان: بهداشت ایمنی کار                    سخنران: رئیس انجمن ایمنی و بهداشت کشور ابوالفضل اشرف منصوری

عنوان: معماری شهری                سخنران: لیلا انصاری

عنوان: انرژی هسته ای                   سخنران: سیروس محمدی

 

برگزاری                           کارگاههای آموزشی

-کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی

- کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی

-برقراری ارتباط موفق

-مهارت های زندگی فردی

-نحوه نوشتن cv

-جستجو در اینترنت

-مدیریت زمان

-روش تحقیق 1

- روش تحقیق 2

بازدیدهای علمی و پژوهشی

  • بازدید از نیروگاه برق آبی سپیدان
  • -بازدید از پست برق شولستان ممسنی
  • مقاله های ISI

( مقاله ISI و 2 مقاله کنفرانس خارجی به نام باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد ممسنی

-تشویقی مقالات : حدود 000/500/1

-شرکت در اجلاس روسای باشگاه  ( - بندعباس  - مشهد )

- تشکیل کارگروه های تخصصی برق کامپیوتر شیمی

- تشویق عضو برتر هر سال به مبلغ 000/300 تومان

معاونت پژوهشی