تعداد بازدید: 7642    تاریخ انتشار: 1396/10/17   
نام ونام خانوادگی    گروه آموزشی 
ارسلان کوشا    حقوق 
مجید رحمانی    حقوق 
داریوش حسینی    حقوق 
محمدباقر فیجان    حقوق 
محمد مقدم فرد    حقوق 
احسان عزیزی    حقوق 
مجید عفیفیان    معماری 
حسین حیدری    کامپیوتر 
حمید پروین    کامپیوتر 
افشین شهریاری    کامپیوتر 
سارا میرزایی    کامپیوتر 
سارا انصاری    کامپیوتر 
حامد رضا زاده    فیزیک 
ایرج احمدی    تربیت بدنی 
امید صفری    تربیت بدنی 
افشین رستمی    تربیت بدنی 
سیروس حداد نیا    علوم تربیتی 
نیما شهیدی    علوم تربیتی 
ضرغام یوسفی    علوم تربیتی 
مهدی جوکار    زبان انگلیسی 
لاله مقتدی    زبان انگلیسی 
علیرضا عباسی    برق 
احسان رحمانی    برق 
جواد انصاری    برق 
محمد دهقان    برق 
اسحاق فرجی    برق 
علی کریمی    برق 
کاظم گودرزی    حسابداری 
ملیحه کشاورز    حسابداری 
محسن غلامی    عمران 
عرفان نادری    عمران 
احسان زنبوری    ریاضی 
اردوان نجفی    ریاضی 
پروین کرمی    ریاضی 
محمد منصوریان   مکانیک
محمد شجاعی   مکانیک
احسان عزیزی   حقوق
رضا معینی رودبالی   معارف
هومان حسینی   حقوق
مهرداد صالحی   حسابداری
هیات علمی