تعداد بازدید: 8655    تاریخ انتشار: 1397/06/13   
فرم های لازم جهت تحصیلات تکمیلی
ردیف عنوان فایلها فایل مربوط به دانلود
1 فرم تصویب موضوع پایان نامه

2 فرم پروپزال کارشناسی ارشد

3 دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه
4 نمونه صفحات پایان نامه Image result for ‫ایکن زیپ‬‎
5 مراحل بعد از تصویب پروپزال
6 فرم های قبل از جلسه دفاع Image result for ‫ایکن زیپ‬‎
7 مدارک مورد نیاز جلسه دفاع
8 فرمهای جلسه دفاع-ورودی 94 Image result for ‫ایکن زیپ‬‎
9 فرمهای جلسه دفاع - ورودی 95 به بعد Image result for ‫ایکن زیپ‬‎
10 فرمهای بعد از دفاع Image result for ‫ایکن زیپ‬‎
11 بخشنامه نحوه نوشتن آدرس نویسندگان در مقالات علمی
12 تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی
فرم ها وآیین نامه های تحصیلات تکمیلی