تعداد بازدید: 2810    تاریخ انتشار: 1396/07/16   
فرم های لازم جهت تحصیلات تکمیلی
ردیف عنوان فایلها فایل مربوط به دانلود
1 فرم تصویب موضوع پایان نامه

2 فرم پروپزال کارشناسی ارشد

3 دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه
4 نمونه صفحات پایان نامه Image result for ‫ایکن زیپ‬‎
5 موارد لازم جهت نگارش پروپزال گروه علوم انسانی
6 مراحل بعد از تصویب پروپزال
7 فرم های قبل از جلسه دفاع Image result for ‫ایکن زیپ‬‎
8 مدارک مورد نیاز جلسه دفاع
9 فرمهای جلسه دفاع Image result for ‫ایکن زیپ‬‎
10 فرمهای بعد از دفاع Image result for ‫ایکن زیپ‬‎
11 بخشنامه نحوه نوشتن آدرس نویسندگان در مقالات علمی
12 تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی
فرم ها وآیین نامه های تحصیلات تکمیلی